<- Back

search Dokumenty s kľúčovými informáciami

PRIIP Hub Logo

Vitajte v PRIIPs KID službe

Dôležité oznámenia, podmienky používania a vyhlásenie o ochrane dát

Toto webové sídlo poskytuje prístup k dokumentom s kľúčovými informáciami ("KIDs") pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení ("PRIIPs") vytvorené Tatra bankou, a.s., so sídlom Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 71/B („TB“).

Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1286/2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre PRIIPs, TB ako tvorca PRIIPs je povinná zverejniť KIDs na jej webovom sídle, aby bolo zabezpečené, že sú k dispozícii pri distribúcii príslušných PRIIPs neprofesionálnym klientom prostredníctvom TB alebo iného účastníka trhu.

TB tiež používa svoje webové sídlo na účely poskytnutia KIDs jej neprofesionálnym klientom, keď ponúka alebo predáva príslušné PRIIPs týmto neprofesionálnym klientom.

Toto webové sídlo zároveň umožňuje prístup ku KIDs týkajúcim sa takých PRIIPs, ktoré sú vytvorené inými tvorcami a predávané prostredníctvom TB neprofesionálnym klientom.

Môžete si zvoliť medzi KIDs v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Niektoré KIDs na tomto webovom sídle sa týkajú určitých cenných papierov a môžu byť vyhľadané na základe príslušného identifikačného čísla cenného papiera tzv. ISIN.

KIDs, ktoré sa vzťahujú na deriváty obchodované mimo burzy a dohodnuté medzi TB a klientom ("OTC deriváty"), sú všeobecnej povahy a vzťahujú sa na určité typy OTC derivátov zaradené do rôznych skupín a podskupín. 

Aby bolo možné získať prístup k tejto webovej stránke prosím potvrďte, že:

Toto je hlavný zdroj pre Dokumenty s kľúčovými informáciami (KIDs) pre PRIIPs.

Logo

Vybrať KID podľa ISINu

Stiahnuť verejný KID dokument na základe jeho identifikátora, jazyka a jurisdikcie.

doneZobraz detaily

Dodatočné stiahnutia budú zobrazené tu, ak pridáte identifikátor do vyššie uvedeného formulára

ISIN KID
AY1355365117

Vynulovať

Zvoľte skupinu produktov

PRIIP variations
TATRA_fxForwardPlainDeliverable_EURUSD_long_6M2D__
TATRA_fxForwardPlainDeliverable_EURUSD_long_1Y2D__
TATRA_fxForwardPlainDeliverable_EURUSD_long_2Y2D__
PRIIP variations
TATRA_fxForwardPlainNonDeliverable_EURUSD_long_6M2D_EUR_EUR
TATRA_fxForwardPlainNonDeliverable_EURUSD_long_1Y2D_EUR_EUR
TATRA_fxForwardPlainNonDeliverable_EURUSD_long_2Y2D_EUR_EUR
PRIIP variations
TATRA_fxForwardPlainNonDeliverable_EURUSD_long_6M2D_USD_USD
TATRA_fxForwardPlainNonDeliverable_EURUSD_long_1Y2D_USD_USD
TATRA_fxForwardPlainNonDeliverable_EURUSD_long_2Y2D_USD_USD
PRIIP variations
TATRA_fxForwardPlainDeliverable_EURUSD_short_6M2D__
TATRA_fxForwardPlainDeliverable_EURUSD_short_1Y2D__
TATRA_fxForwardPlainDeliverable_EURUSD_short_2Y2D__
PRIIP variations
TATRA_fxForwardPlainNonDeliverable_EURUSD_short_6M2D_EUR_EUR
TATRA_fxForwardPlainNonDeliverable_EURUSD_short_1Y2D_EUR_EUR
TATRA_fxForwardPlainNonDeliverable_EURUSD_short_2Y2D_EUR_EUR
PRIIP variations
TATRA_fxForwardPlainNonDeliverable_EURUSD_short_6M2D_USD_USD
TATRA_fxForwardPlainNonDeliverable_EURUSD_short_1Y2D_USD_USD
TATRA_fxForwardPlainNonDeliverable_EURUSD_short_2Y2D_USD_USD
PRIIP variations
TATRA_fxForwardPlainDeliverable_EURPLN_long_6M2D__
TATRA_fxForwardPlainDeliverable_EURPLN_long_1Y2D__
TATRA_fxForwardPlainDeliverable_EURPLN_long_2Y2D__
PRIIP variations
TATRA_fxForwardPlainNonDeliverable_EURPLN_long_6M2D_EUR_EUR
TATRA_fxForwardPlainNonDeliverable_EURPLN_long_1Y2D_EUR_EUR
TATRA_fxForwardPlainNonDeliverable_EURPLN_long_2Y2D_EUR_EUR
PRIIP variations
TATRA_fxForwardPlainNonDeliverable_EURPLN_long_6M2D_PLN_PLN
TATRA_fxForwardPlainNonDeliverable_EURPLN_long_1Y2D_PLN_PLN
TATRA_fxForwardPlainNonDeliverable_EURPLN_long_2Y2D_PLN_PLN
PRIIP variations
TATRA_fxForwardPlainDeliverable_EURPLN_short_6M2D__
TATRA_fxForwardPlainDeliverable_EURPLN_short_1Y2D__
TATRA_fxForwardPlainDeliverable_EURPLN_short_2Y2D__
PRIIP variations
TATRA_fxForwardPlainNonDeliverable_EURPLN_short_6M2D_EUR_EUR
TATRA_fxForwardPlainNonDeliverable_EURPLN_short_1Y2D_EUR_EUR
TATRA_fxForwardPlainNonDeliverable_EURPLN_short_2Y2D_EUR_EUR
PRIIP variations
TATRA_fxForwardPlainNonDeliverable_EURPLN_short_6M2D_PLN_PLN
TATRA_fxForwardPlainNonDeliverable_EURPLN_short_1Y2D_PLN_PLN
TATRA_fxForwardPlainNonDeliverable_EURPLN_short_2Y2D_PLN_PLN
PRIIP variations
TATRA_fxForwardFlexibleDeliverable_EURUSD_long_6M2D__
TATRA_fxForwardFlexibleDeliverable_EURUSD_long_1Y2D__
PRIIP variations
TATRA_fxForwardFlexibleNonDeliverable_EURUSD_long_6M2D_EUR_EUR
TATRA_fxForwardFlexibleNonDeliverable_EURUSD_long_1Y2D_EUR_EUR
PRIIP variations
TATRA_fxForwardFlexibleNonDeliverable_EURUSD_long_6M2D_USD_USD
TATRA_fxForwardFlexibleNonDeliverable_EURUSD_long_1Y2D_USD_USD
PRIIP variations
TATRA_fxForwardFlexibleDeliverable_EURUSD_short_6M2D__
TATRA_fxForwardFlexibleDeliverable_EURUSD_short_1Y2D__
PRIIP variations
TATRA_fxForwardFlexibleNonDeliverable_EURUSD_short_6M2D_EUR_EUR
TATRA_fxForwardFlexibleNonDeliverable_EURUSD_short_1Y2D_EUR_EUR
PRIIP variations
TATRA_fxForwardFlexibleNonDeliverable_EURUSD_short_6M2D_USD_USD
TATRA_fxForwardFlexibleNonDeliverable_EURUSD_short_1Y2D_USD_USD
PRIIP variations
TATRA_fxForwardFlexibleDeliverable_EURPLN_long_6M2D__
TATRA_fxForwardFlexibleDeliverable_EURPLN_long_1Y2D__
PRIIP variations
TATRA_fxForwardFlexibleNonDeliverable_EURPLN_long_6M2D_EUR_EUR
TATRA_fxForwardFlexibleNonDeliverable_EURPLN_long_1Y2D_EUR_EUR
PRIIP variations
TATRA_fxForwardFlexibleNonDeliverable_EURPLN_long_6M2D_PLN_PLN
TATRA_fxForwardFlexibleNonDeliverable_EURPLN_long_1Y2D_PLN_PLN
PRIIP variations
TATRA_fxForwardFlexibleDeliverable_EURPLN_short_6M2D__
TATRA_fxForwardFlexibleDeliverable_EURPLN_short_1Y2D__
PRIIP variations
TATRA_fxForwardFlexibleNonDeliverable_EURPLN_short_6M2D_EUR_EUR
TATRA_fxForwardFlexibleNonDeliverable_EURPLN_short_1Y2D_EUR_EUR
PRIIP variations
TATRA_fxForwardFlexibleNonDeliverable_EURPLN_short_6M2D_PLN_PLN
TATRA_fxForwardFlexibleNonDeliverable_EURPLN_short_1Y2D_PLN_PLN
PRIIP variations
TATRA_fxOptionAmericanPlainDeliverable_call_client_EURUSD_long__6M__
TATRA_fxOptionAmericanPlainDeliverable_call_client_EURUSD_long__1Y__
PRIIP variations
TATRA_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_call_client_EURUSD_long__6M_EUR_EUR
TATRA_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_call_client_EURUSD_long__1Y_EUR_EUR
PRIIP variations
TATRA_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_call_client_EURUSD_long__6M_USD_USD
TATRA_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_call_client_EURUSD_long__1Y_USD_USD
PRIIP variations
TATRA_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_call_client_EURUSD_long_6M___
TATRA_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_call_client_EURUSD_long_1Y___
PRIIP variations
TATRA_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_call_client_EURUSD_long_6M__EUR_EUR
TATRA_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_call_client_EURUSD_long_1Y__EUR_EUR
PRIIP variations
TATRA_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_call_client_EURUSD_long_6M__USD_USD
TATRA_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_call_client_EURUSD_long_1Y__USD_USD
PRIIP variations
TATRA_fxOptionAmericanPlainDeliverable_call_manufacturer_EURUSD_long__6M__
TATRA_fxOptionAmericanPlainDeliverable_call_manufacturer_EURUSD_long__1Y__
PRIIP variations
TATRA_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_call_manufacturer_EURUSD_long__6M_EUR_EUR
TATRA_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_call_manufacturer_EURUSD_long__1Y_EUR_EUR
PRIIP variations
TATRA_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_call_manufacturer_EURUSD_long__6M_USD_USD
TATRA_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_call_manufacturer_EURUSD_long__1Y_USD_USD
PRIIP variations
TATRA_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_call_manufacturer_EURUSD_long_6M___
TATRA_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_call_manufacturer_EURUSD_long_1Y___
PRIIP variations
TATRA_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_call_manufacturer_EURUSD_long_6M__EUR_EUR
TATRA_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_call_manufacturer_EURUSD_long_1Y__EUR_EUR
PRIIP variations
TATRA_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_call_manufacturer_EURUSD_long_6M__USD_USD
TATRA_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_call_manufacturer_EURUSD_long_1Y__USD_USD
PRIIP variations
TATRA_fxOptionAmericanPlainDeliverable_put_client_EURUSD_short__6M__
TATRA_fxOptionAmericanPlainDeliverable_put_client_EURUSD_short__1Y__
PRIIP variations
TATRA_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_put_client_EURUSD_short__6M_EUR_EUR
TATRA_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_put_client_EURUSD_short__1Y_EUR_EUR
PRIIP variations
TATRA_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_put_client_EURUSD_short__6M_USD_USD
TATRA_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_put_client_EURUSD_short__1Y_USD_USD
PRIIP variations
TATRA_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_put_client_EURUSD_short_6M___
TATRA_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_put_client_EURUSD_short_1Y___
PRIIP variations
TATRA_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_put_client_EURUSD_short_6M__EUR_EUR
TATRA_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_put_client_EURUSD_short_1Y__EUR_EUR
PRIIP variations
TATRA_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_put_client_EURUSD_short_6M__USD_USD
TATRA_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_put_client_EURUSD_short_1Y__USD_USD
PRIIP variations
TATRA_fxOptionAmericanPlainDeliverable_put_manufacturer_EURUSD_short__6M__
TATRA_fxOptionAmericanPlainDeliverable_put_manufacturer_EURUSD_short__1Y__
PRIIP variations
TATRA_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_put_manufacturer_EURUSD_short__6M_EUR_EUR
TATRA_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_put_manufacturer_EURUSD_short__1Y_EUR_EUR
PRIIP variations
TATRA_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_put_manufacturer_EURUSD_short__6M_USD_USD
TATRA_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_put_manufacturer_EURUSD_short__1Y_USD_USD
PRIIP variations
TATRA_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_put_manufacturer_EURUSD_short_6M___
TATRA_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_put_manufacturer_EURUSD_short_1Y___
PRIIP variations
TATRA_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_put_manufacturer_EURUSD_short_6M__EUR_EUR
TATRA_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_put_manufacturer_EURUSD_short_1Y__EUR_EUR
PRIIP variations
TATRA_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_put_manufacturer_EURUSD_short_6M__USD_USD
TATRA_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_put_manufacturer_EURUSD_short_1Y__USD_USD
PRIIP variations
TATRA_fxOptionAmericanPlainDeliverable_call_client_EURPLN_long__6M__
TATRA_fxOptionAmericanPlainDeliverable_call_client_EURPLN_long__1Y__
PRIIP variations
TATRA_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_call_client_EURPLN_long__6M_EUR_EUR
TATRA_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_call_client_EURPLN_long__1Y_EUR_EUR
PRIIP variations
TATRA_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_call_client_EURPLN_long__6M_PLN_PLN
TATRA_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_call_client_EURPLN_long__1Y_PLN_PLN
PRIIP variations
TATRA_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_call_client_EURPLN_long_6M___
TATRA_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_call_client_EURPLN_long_1Y___
PRIIP variations
TATRA_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_call_client_EURPLN_long_6M__EUR_EUR
TATRA_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_call_client_EURPLN_long_1Y__EUR_EUR
PRIIP variations
TATRA_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_call_client_EURPLN_long_6M__PLN_PLN
TATRA_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_call_client_EURPLN_long_1Y__PLN_PLN
PRIIP variations
TATRA_fxOptionAmericanPlainDeliverable_call_manufacturer_EURPLN_long__6M__
TATRA_fxOptionAmericanPlainDeliverable_call_manufacturer_EURPLN_long__1Y__
PRIIP variations
TATRA_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_call_manufacturer_EURPLN_long__6M_EUR_EUR
TATRA_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_call_manufacturer_EURPLN_long__1Y_EUR_EUR
PRIIP variations
TATRA_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_call_manufacturer_EURPLN_long__6M_PLN_PLN
TATRA_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_call_manufacturer_EURPLN_long__1Y_PLN_PLN
PRIIP variations
TATRA_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_call_manufacturer_EURPLN_long_6M___
TATRA_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_call_manufacturer_EURPLN_long_1Y___
PRIIP variations
TATRA_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_call_manufacturer_EURPLN_long_6M__EUR_EUR
TATRA_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_call_manufacturer_EURPLN_long_1Y__EUR_EUR
PRIIP variations
TATRA_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_call_manufacturer_EURPLN_long_6M__PLN_PLN
TATRA_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_call_manufacturer_EURPLN_long_1Y__PLN_PLN
PRIIP variations
TATRA_fxOptionAmericanPlainDeliverable_put_client_EURPLN_short__6M__
TATRA_fxOptionAmericanPlainDeliverable_put_client_EURPLN_short__1Y__
PRIIP variations
TATRA_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_put_client_EURPLN_short__6M_EUR_EUR
TATRA_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_put_client_EURPLN_short__1Y_EUR_EUR
PRIIP variations
TATRA_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_put_client_EURPLN_short__6M_PLN_PLN
TATRA_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_put_client_EURPLN_short__1Y_PLN_PLN
PRIIP variations
TATRA_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_put_client_EURPLN_short_6M___
TATRA_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_put_client_EURPLN_short_1Y___
PRIIP variations
TATRA_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_put_client_EURPLN_short_6M__EUR_EUR
TATRA_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_put_client_EURPLN_short_1Y__EUR_EUR
PRIIP variations
TATRA_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_put_client_EURPLN_short_6M__PLN_PLN
TATRA_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_put_client_EURPLN_short_1Y__PLN_PLN
PRIIP variations
TATRA_fxOptionAmericanPlainDeliverable_put_manufacturer_EURPLN_short__6M__
TATRA_fxOptionAmericanPlainDeliverable_put_manufacturer_EURPLN_short__1Y__
PRIIP variations
TATRA_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_put_manufacturer_EURPLN_short__6M_EUR_EUR
TATRA_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_put_manufacturer_EURPLN_short__1Y_EUR_EUR
PRIIP variations
TATRA_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_put_manufacturer_EURPLN_short__6M_PLN_PLN
TATRA_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_put_manufacturer_EURPLN_short__1Y_PLN_PLN
PRIIP variations
TATRA_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_put_manufacturer_EURPLN_short_6M___
TATRA_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_put_manufacturer_EURPLN_short_1Y___
PRIIP variations
TATRA_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_put_manufacturer_EURPLN_short_6M__EUR_EUR
TATRA_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_put_manufacturer_EURPLN_short_1Y__EUR_EUR
PRIIP variations
TATRA_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_put_manufacturer_EURPLN_short_6M__PLN_PLN
TATRA_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_put_manufacturer_EURPLN_short_1Y__PLN_PLN
PRIIP variations
TATRA_fxOptionKnockIn_American_call_client_EURUSD_long_6M__
TATRA_fxOptionKnockIn_American_call_client_EURUSD_long_1Y__
PRIIP variations
TATRA_fxOptionKnockInNonDeliverable_American_call_client_EURUSD_long_6M_EUR_EUR
TATRA_fxOptionKnockInNonDeliverable_American_call_client_EURUSD_long_1Y_EUR_EUR
PRIIP variations
TATRA_fxOptionKnockInNonDeliverable_American_call_client_EURUSD_long_6M_USD_USD
TATRA_fxOptionKnockInNonDeliverable_American_call_client_EURUSD_long_1Y_USD_USD
PRIIP variations
TATRA_fxOptionKnockIn_American_call_manufacturer_EURUSD_long_6M__
TATRA_fxOptionKnockIn_American_call_manufacturer_EURUSD_long_1Y__
PRIIP variations
TATRA_fxOptionKnockInNonDeliverable_American_call_manufacturer_EURUSD_long_6M_EUR_EUR
TATRA_fxOptionKnockInNonDeliverable_American_call_manufacturer_EURUSD_long_1Y_EUR_EUR
PRIIP variations
TATRA_fxOptionKnockInNonDeliverable_American_call_manufacturer_EURUSD_long_6M_USD_USD
TATRA_fxOptionKnockInNonDeliverable_American_call_manufacturer_EURUSD_long_1Y_USD_USD
PRIIP variations
TATRA_fxOptionKnockIn_American_put_client_EURUSD_short_6M__
TATRA_fxOptionKnockIn_American_put_client_EURUSD_short_1Y__
PRIIP variations
TATRA_fxOptionKnockInNonDeliverable_American_put_client_EURUSD_short_6M_EUR_EUR
TATRA_fxOptionKnockInNonDeliverable_American_put_client_EURUSD_short_1Y_EUR_EUR
PRIIP variations
TATRA_fxOptionKnockInNonDeliverable_American_put_client_EURUSD_short_6M_USD_USD
TATRA_fxOptionKnockInNonDeliverable_American_put_client_EURUSD_short_1Y_USD_USD
PRIIP variations
TATRA_fxOptionKnockIn_American_put_manufacturer_EURUSD_short_6M__
TATRA_fxOptionKnockIn_American_put_manufacturer_EURUSD_short_1Y__
PRIIP variations
TATRA_fxOptionKnockInNonDeliverable_American_put_manufacturer_EURUSD_short_6M_EUR_EUR
TATRA_fxOptionKnockInNonDeliverable_American_put_manufacturer_EURUSD_short_1Y_EUR_EUR
PRIIP variations
TATRA_fxOptionKnockInNonDeliverable_American_put_manufacturer_EURUSD_short_6M_USD_USD
TATRA_fxOptionKnockInNonDeliverable_American_put_manufacturer_EURUSD_short_1Y_USD_USD
PRIIP variations
TATRA_fxOptionKnockIn_American_call_client_EURPLN_long_6M__
TATRA_fxOptionKnockIn_American_call_client_EURPLN_long_1Y__
PRIIP variations
TATRA_fxOptionKnockInNonDeliverable_American_call_client_EURPLN_long_6M_EUR_EUR
TATRA_fxOptionKnockInNonDeliverable_American_call_client_EURPLN_long_1Y_EUR_EUR
PRIIP variations
TATRA_fxOptionKnockInNonDeliverable_American_call_client_EURPLN_long_6M_PLN_PLN
TATRA_fxOptionKnockInNonDeliverable_American_call_client_EURPLN_long_1Y_PLN_PLN
PRIIP variations
TATRA_fxOptionKnockIn_American_call_manufacturer_EURPLN_long_6M__
TATRA_fxOptionKnockIn_American_call_manufacturer_EURPLN_long_1Y__
PRIIP variations
TATRA_fxOptionKnockInNonDeliverable_American_call_manufacturer_EURPLN_long_6M_EUR_EUR
TATRA_fxOptionKnockInNonDeliverable_American_call_manufacturer_EURPLN_long_1Y_EUR_EUR
PRIIP variations
TATRA_fxOptionKnockInNonDeliverable_American_call_manufacturer_EURPLN_long_6M_PLN_PLN
TATRA_fxOptionKnockInNonDeliverable_American_call_manufacturer_EURPLN_long_1Y_PLN_PLN
PRIIP variations
TATRA_fxOptionKnockIn_American_put_client_EURPLN_short_6M__
TATRA_fxOptionKnockIn_American_put_client_EURPLN_short_1Y__
PRIIP variations
TATRA_fxOptionKnockInNonDeliverable_American_put_client_EURPLN_short_6M_EUR_EUR
TATRA_fxOptionKnockInNonDeliverable_American_put_client_EURPLN_short_1Y_EUR_EUR
PRIIP variations
TATRA_fxOptionKnockInNonDeliverable_American_put_client_EURPLN_short_6M_PLN_PLN
TATRA_fxOptionKnockInNonDeliverable_American_put_client_EURPLN_short_1Y_PLN_PLN
PRIIP variations
TATRA_fxOptionKnockIn_American_put_manufacturer_EURPLN_short_6M__
TATRA_fxOptionKnockIn_American_put_manufacturer_EURPLN_short_1Y__
PRIIP variations
TATRA_fxOptionKnockInNonDeliverable_American_put_manufacturer_EURPLN_short_6M_EUR_EUR
TATRA_fxOptionKnockInNonDeliverable_American_put_manufacturer_EURPLN_short_1Y_EUR_EUR
PRIIP variations
TATRA_fxOptionKnockInNonDeliverable_American_put_manufacturer_EURPLN_short_6M_PLN_PLN
TATRA_fxOptionKnockInNonDeliverable_American_put_manufacturer_EURPLN_short_1Y_PLN_PLN
PRIIP variations
TATRA_fxOptionKnockOut_American_call_client_EURUSD_long_6M__
TATRA_fxOptionKnockOut_American_call_client_EURUSD_long_1Y__
PRIIP variations
TATRA_fxOptionKnockOutNonDeliverable_American_call_client_EURUSD_long_6M_EUR_EUR
TATRA_fxOptionKnockOutNonDeliverable_American_call_client_EURUSD_long_1Y_EUR_EUR
PRIIP variations
TATRA_fxOptionKnockOutNonDeliverable_American_call_client_EURUSD_long_6M_USD_USD
TATRA_fxOptionKnockOutNonDeliverable_American_call_client_EURUSD_long_1Y_USD_USD
PRIIP variations
TATRA_fxOptionKnockOut_American_call_manufacturer_EURUSD_long_6M__
TATRA_fxOptionKnockOut_American_call_manufacturer_EURUSD_long_1Y__
PRIIP variations
TATRA_fxOptionKnockOutNonDeliverable_American_call_manufacturer_EURUSD_long_6M_EUR_EUR
TATRA_fxOptionKnockOutNonDeliverable_American_call_manufacturer_EURUSD_long_1Y_EUR_EUR
PRIIP variations
TATRA_fxOptionKnockOutNonDeliverable_American_call_manufacturer_EURUSD_long_6M_USD_USD
TATRA_fxOptionKnockOutNonDeliverable_American_call_manufacturer_EURUSD_long_1Y_USD_USD
PRIIP variations
TATRA_fxOptionKnockOut_American_put_client_EURUSD_short_6M__
TATRA_fxOptionKnockOut_American_put_client_EURUSD_short_1Y__
PRIIP variations
TATRA_fxOptionKnockOutNonDeliverable_American_put_client_EURUSD_short_6M_EUR_EUR
TATRA_fxOptionKnockOutNonDeliverable_American_put_client_EURUSD_short_1Y_EUR_EUR
PRIIP variations
TATRA_fxOptionKnockOutNonDeliverable_American_put_client_EURUSD_short_6M_USD_USD
TATRA_fxOptionKnockOutNonDeliverable_American_put_client_EURUSD_short_1Y_USD_USD
PRIIP variations
TATRA_fxOptionKnockOut_American_put_manufacturer_EURUSD_short_6M__
TATRA_fxOptionKnockOut_American_put_manufacturer_EURUSD_short_1Y__
PRIIP variations
TATRA_fxOptionKnockOutNonDeliverable_American_put_manufacturer_EURUSD_short_6M_EUR_EUR
TATRA_fxOptionKnockOutNonDeliverable_American_put_manufacturer_EURUSD_short_1Y_EUR_EUR
PRIIP variations
TATRA_fxOptionKnockOutNonDeliverable_American_put_manufacturer_EURUSD_short_6M_USD_USD
TATRA_fxOptionKnockOutNonDeliverable_American_put_manufacturer_EURUSD_short_1Y_USD_USD
PRIIP variations
TATRA_fxOptionKnockOut_American_call_client_EURPLN_long_6M__
TATRA_fxOptionKnockOut_American_call_client_EURPLN_long_1Y__
PRIIP variations
TATRA_fxOptionKnockOutNonDeliverable_American_call_client_EURPLN_long_6M_EUR_EUR
TATRA_fxOptionKnockOutNonDeliverable_American_call_client_EURPLN_long_1Y_EUR_EUR
PRIIP variations
TATRA_fxOptionKnockOutNonDeliverable_American_call_client_EURPLN_long_6M_PLN_PLN
TATRA_fxOptionKnockOutNonDeliverable_American_call_client_EURPLN_long_1Y_PLN_PLN
PRIIP variations
TATRA_fxOptionKnockOut_American_call_manufacturer_EURPLN_long_6M__
TATRA_fxOptionKnockOut_American_call_manufacturer_EURPLN_long_1Y__
PRIIP variations
TATRA_fxOptionKnockOutNonDeliverable_American_call_manufacturer_EURPLN_long_6M_EUR_EUR
TATRA_fxOptionKnockOutNonDeliverable_American_call_manufacturer_EURPLN_long_1Y_EUR_EUR
PRIIP variations
TATRA_fxOptionKnockOutNonDeliverable_American_call_manufacturer_EURPLN_long_6M_PLN_PLN
TATRA_fxOptionKnockOutNonDeliverable_American_call_manufacturer_EURPLN_long_1Y_PLN_PLN
PRIIP variations
TATRA_fxOptionKnockOut_American_put_client_EURPLN_short_6M__
TATRA_fxOptionKnockOut_American_put_client_EURPLN_short_1Y__
PRIIP variations
TATRA_fxOptionKnockOutNonDeliverable_American_put_client_EURPLN_short_6M_EUR_EUR
TATRA_fxOptionKnockOutNonDeliverable_American_put_client_EURPLN_short_1Y_EUR_EUR
PRIIP variations
TATRA_fxOptionKnockOutNonDeliverable_American_put_client_EURPLN_short_6M_PLN_PLN
TATRA_fxOptionKnockOutNonDeliverable_American_put_client_EURPLN_short_1Y_PLN_PLN
PRIIP variations
TATRA_fxOptionKnockOut_American_put_manufacturer_EURPLN_short_6M__
TATRA_fxOptionKnockOut_American_put_manufacturer_EURPLN_short_1Y__
PRIIP variations
TATRA_fxOptionKnockOutNonDeliverable_American_put_manufacturer_EURPLN_short_6M_EUR_EUR
TATRA_fxOptionKnockOutNonDeliverable_American_put_manufacturer_EURPLN_short_1Y_EUR_EUR
PRIIP variations
TATRA_fxOptionKnockOutNonDeliverable_American_put_manufacturer_EURPLN_short_6M_PLN_PLN
TATRA_fxOptionKnockOutNonDeliverable_American_put_manufacturer_EURPLN_short_1Y_PLN_PLN
PRIIP variations
TATRA_fxOptionDoubleKnockIn_American_call_client_EURUSD_short_6M__
TATRA_fxOptionDoubleKnockIn_American_call_client_EURUSD_short_1Y__
PRIIP variations
TATRA_fxOptionDoubleKnockInNonDeliverable_American_call_client_EURUSD_long_6M_EUR_EUR
TATRA_fxOptionDoubleKnockInNonDeliverable_American_call_client_EURUSD_long_1Y_EUR_EUR
PRIIP variations
TATRA_fxOptionDoubleKnockInNonDeliverable_American_call_client_EURUSD_long_6M_USD_USD
TATRA_fxOptionDoubleKnockInNonDeliverable_American_call_client_EURUSD_long_1Y_USD_USD
PRIIP variations
TATRA_fxOptionDoubleKnockIn_American_call_manufacturer_EURUSD_short_6M__
TATRA_fxOptionDoubleKnockIn_American_call_manufacturer_EURUSD_short_1Y__
PRIIP variations
TATRA_fxOptionDoubleKnockInNonDeliverable_American_call_manufacturer_EURUSD_long_6M_EUR_EUR
TATRA_fxOptionDoubleKnockInNonDeliverable_American_call_manufacturer_EURUSD_long_1Y_EUR_EUR
PRIIP variations
TATRA_fxOptionDoubleKnockInNonDeliverable_American_call_manufacturer_EURUSD_long_6M_USD_USD
TATRA_fxOptionDoubleKnockInNonDeliverable_American_call_manufacturer_EURUSD_long_1Y_USD_USD
PRIIP variations
TATRA_fxOptionDoubleKnockIn_American_put_client_EURUSD_short_6M__
TATRA_fxOptionDoubleKnockIn_American_put_client_EURUSD_short_1Y__
PRIIP variations
TATRA_fxOptionDoubleKnockInNonDeliverable_American_put_client_EURUSD_long_6M_EUR_EUR
TATRA_fxOptionDoubleKnockInNonDeliverable_American_put_client_EURUSD_long_1Y_EUR_EUR
PRIIP variations
TATRA_fxOptionDoubleKnockInNonDeliverable_American_put_client_EURUSD_long_6M_USD_USD
TATRA_fxOptionDoubleKnockInNonDeliverable_American_put_client_EURUSD_long_1Y_USD_USD
PRIIP variations
TATRA_fxOptionDoubleKnockIn_American_put_manufacturer_EURUSD_short_6M__
TATRA_fxOptionDoubleKnockIn_American_put_manufacturer_EURUSD_short_1Y__
PRIIP variations
TATRA_fxOptionDoubleKnockInNonDeliverable_American_put_manufacturer_EURUSD_long_6M_EUR_EUR
TATRA_fxOptionDoubleKnockInNonDeliverable_American_put_manufacturer_EURUSD_long_1Y_EUR_EUR
PRIIP variations
TATRA_fxOptionDoubleKnockInNonDeliverable_American_put_manufacturer_EURUSD_long_6M_USD_USD
TATRA_fxOptionDoubleKnockInNonDeliverable_American_put_manufacturer_EURUSD_long_1Y_USD_USD
PRIIP variations
TATRA_fxOptionDoubleKnockOut_American_call_client_EURUSD_short_6M__
TATRA_fxOptionDoubleKnockOut_American_call_client_EURUSD_short_1Y__
PRIIP variations
TATRA_fxOptionDoubleKnockOutNonDeliverable_American_call_client_EURUSD_long_6M_EUR_EUR
TATRA_fxOptionDoubleKnockOutNonDeliverable_American_call_client_EURUSD_long_1Y_EUR_EUR
PRIIP variations
TATRA_fxOptionDoubleKnockOutNonDeliverable_American_call_client_EURUSD_long_6M_USD_USD
TATRA_fxOptionDoubleKnockOutNonDeliverable_American_call_client_EURUSD_long_1Y_USD_USD
PRIIP variations
TATRA_fxOptionDoubleKnockOut_American_call_manufacturer_EURUSD_short_6M__
TATRA_fxOptionDoubleKnockOut_American_call_manufacturer_EURUSD_short_1Y__
PRIIP variations
TATRA_fxOptionDoubleKnockOutNonDeliverable_American_call_manufacturer_EURUSD_long_6M_EUR_EUR
TATRA_fxOptionDoubleKnockOutNonDeliverable_American_call_manufacturer_EURUSD_long_1Y_EUR_EUR
PRIIP variations
TATRA_fxOptionDoubleKnockOutNonDeliverable_American_call_manufacturer_EURUSD_long_6M_USD_USD
TATRA_fxOptionDoubleKnockOutNonDeliverable_American_call_manufacturer_EURUSD_long_1Y_USD_USD
PRIIP variations
TATRA_fxOptionDoubleKnockOut_American_put_client_EURUSD_short_6M__
TATRA_fxOptionDoubleKnockOut_American_put_client_EURUSD_short_1Y__
PRIIP variations
TATRA_fxOptionDoubleKnockOutNonDeliverable_American_put_client_EURUSD_long_6M_EUR_EUR
TATRA_fxOptionDoubleKnockOutNonDeliverable_American_put_client_EURUSD_long_1Y_EUR_EUR
PRIIP variations
TATRA_fxOptionDoubleKnockOutNonDeliverable_American_put_client_EURUSD_long_6M_USD_USD
TATRA_fxOptionDoubleKnockOutNonDeliverable_American_put_client_EURUSD_long_1Y_USD_USD
PRIIP variations
TATRA_fxOptionDoubleKnockOut_American_put_manufacturer_EURUSD_short_6M__
TATRA_fxOptionDoubleKnockOut_American_put_manufacturer_EURUSD_short_1Y__
PRIIP variations
TATRA_fxOptionDoubleKnockOutNonDeliverable_American_put_manufacturer_EURUSD_long_6M_EUR_EUR
TATRA_fxOptionDoubleKnockOutNonDeliverable_American_put_manufacturer_EURUSD_long_1Y_EUR_EUR
PRIIP variations
TATRA_fxOptionDoubleKnockOutNonDeliverable_American_put_manufacturer_EURUSD_long_6M_USD_USD
TATRA_fxOptionDoubleKnockOutNonDeliverable_American_put_manufacturer_EURUSD_long_1Y_USD_USD
TATRA_fxOptionTouch_oneTouch_down_American_client_EURUSD_6M2D
TATRA_fxOptionTouch_oneTouch_down_American_manufacturer_EURUSD_6M2D
TATRA_fxOptionTouch_oneTouch_up_American_client_EURUSD_6M2D
TATRA_fxOptionTouch_oneTouch_up_American_manufacturer_EURUSD_6M2D
TATRA_fxOptionTouch_oneTouch_down_American_client_EURPLN_6M2D
TATRA_fxOptionTouch_oneTouch_down_American_manufacturer_EURPLN_6M2D
TATRA_fxOptionTouch_oneTouch_up_American_client_EURPLN_6M2D
TATRA_fxOptionTouch_oneTouch_up_American_manufacturer_EURPLN_6M2D
TATRA_fxOptionTouch_noTouch_down_American_client_EURUSD_6M2D
TATRA_fxOptionTouch_noTouch_down_American_manufacturer_EURUSD_6M2D
TATRA_fxOptionTouch_noTouch_up_American_client_EURUSD_6M2D
TATRA_fxOptionTouch_noTouch_up_American_manufacturer_EURUSD_6M2D
TATRA_fxOptionTouch_noTouch_down_American_client_EURPLN_6M2D
TATRA_fxOptionTouch_noTouch_down_American_manufacturer_EURPLN_6M2D
TATRA_fxOptionTouch_noTouch_up_American_client_EURPLN_6M2D
TATRA_fxOptionTouch_noTouch_up_American_manufacturer_EURPLN_6M2D
TATRA_fxOptionTouch_doubleOneTouch_American_client_EURUSD_6M2D
TATRA_fxOptionTouch_doubleOneTouch_American_manufacturer_EURUSD_6M2D
TATRA_fxOptionTouch_doubleOneTouch_American_client_EURPLN_6M2D
TATRA_fxOptionTouch_doubleOneTouch_American_manufacturer_EURPLN_6M2D
TATRA_fxOptionTouch_doubleNoTouch_American_client_EURUSD_6M2D
TATRA_fxOptionTouch_doubleNoTouch_American_manufacturer_EURUSD_6M2D
TATRA_fxOptionTouch_doubleNoTouch_American_client_EURPLN_6M2D
TATRA_fxOptionTouch_doubleNoTouch_American_manufacturer_EURPLN_6M2D
PRIIP variations
TATRA_interestSwapPlain_fixed_floating_client_manufacturer_EUR_5Y2D
TATRA_interestSwapPlain_fixed_floating_client_manufacturer_EUR_10Y2D
TATRA_interestSwapPlain_fixed_floating_client_manufacturer_EUR_20Y2D
PRIIP variations
TATRA_interestSwapPlain_fixed_floating_client_manufacturer_USD_5Y2D
TATRA_interestSwapPlain_fixed_floating_client_manufacturer_USD_10Y2D
TATRA_interestSwapPlain_fixed_floating_client_manufacturer_USD_20Y2D
PRIIP variations
TATRA_interestSwapfloor_fixed_floating_client_manufacturer_EUR_5Y2D
TATRA_interestSwapfloor_fixed_floating_client_manufacturer_EUR_10Y2D
TATRA_interestSwapfloor_fixed_floating_client_manufacturer_EUR_20Y2D
PRIIP variations
TATRA_interestSwapCap_fixed_floating_client_manufacturer_EUR_5Y2D
TATRA_interestSwapCap_fixed_floating_client_manufacturer_EUR_10Y2D
TATRA_interestSwapCap_fixed_floating_client_manufacturer_EUR_20Y2D
PRIIP variations
TATRA_interestSwapCollar_fixed_floating_client_manufacturer_EUR_5Y2D
TATRA_interestSwapCollar_fixed_floating_client_manufacturer_EUR_10Y2D
TATRA_interestSwapCollar_fixed_floating_client_manufacturer_EUR_20Y2D
PRIIP variations
TATRA_interestSwapPlain_fixed_floating_manufacturer_client_EUR_5Y2D
TATRA_interestSwapPlain_fixed_floating_manufacturer_client_EUR_10Y2D
TATRA_interestSwapPlain_fixed_floating_manufacturer_client_EUR_20Y2D
PRIIP variations
TATRA_interestSwapPlain_fixed_floating_manufacturer_client_USD_5Y2D
TATRA_interestSwapPlain_fixed_floating_manufacturer_client_USD_10Y2D
TATRA_interestSwapPlain_fixed_floating_manufacturer_client_USD_20Y2D
PRIIP variations
TATRA_interestSwapfloor_fixed_floating_manufacturer_client_EUR_5Y2D
TATRA_interestSwapfloor_fixed_floating_manufacturer_client_EUR_10Y2D
TATRA_interestSwapfloor_fixed_floating_manufacturer_client_EUR_20Y2D
PRIIP variations
TATRA_interestSwapCap_fixed_floating_manufacturer_client_EUR_5Y2D
TATRA_interestSwapCap_fixed_floating_manufacturer_client_EUR_10Y2D
TATRA_interestSwapCap_fixed_floating_manufacturer_client_EUR_20Y2D
PRIIP variations
TATRA_interestSwapCollar_fixed_floating_manufacturer_client_EUR_5Y2D
TATRA_interestSwapCollar_fixed_floating_manufacturer_client_EUR_10Y2D
TATRA_interestSwapCollar_fixed_floating_manufacturer_client_EUR_20Y2D
TATRA_interestSwapCCS_fixed_fixed_client_manufacturer_EUR_USD_5Y2D_exchange-true
TATRA_interestSwapCCS_fixed_fixed_client_manufacturer_EUR_USD_5Y2D_exchange-false
TATRA_interestSwapCCS_fixed_fixed_manufacturer_client_EUR_USD_5Y2D_exchange-true
TATRA_interestSwapCCS_fixed_fixed_manufacturer_client_EUR_USD_5Y2D_exchange-false
TATRA_interestSwapCCS_fixed_fixed_client_manufacturer_EUR_PLN_5Y2D_exchange-true
TATRA_interestSwapCCS_fixed_fixed_client_manufacturer_EUR_PLN_5Y2D_exchange-false
TATRA_interestSwapCCS_fixed_fixed_manufacturer_client_EUR_PLN_5Y2D_exchange-true
TATRA_interestSwapCCS_fixed_fixed_manufacturer_client_EUR_PLN_5Y2D_exchange-false
TATRA_interestSwapCCS_fixed_floating_client_manufacturer_EUR_USD_5Y2D_exchange-true
TATRA_interestSwapCCS_fixed_floating_client_manufacturer_EUR_USD_5Y2D_exchange-false